Over Combeau.org

Onze missie: Organisaties mooier & innovatiever maken
Combeau.org is een managementadviesburo met als missie organisaties mooier maken. Wij ontwikkelen en (her)ontwerpen organisaties vanuit het perspectief van Design Thinking.
We werken voor organisaties als KLM, ABN AMRO, KPN, Renault, Staatsbosbeheer, ministeries, Politie en gemeenten.

 

Truth Goodness and Beauty

Onze visie: Goed door mooi
Beter betekent traditioneel functioneler, efficiënter, lean & mean, zonder verspilling en zo veel mogelijk met zo min mogelijk. Wij geloven niet dat mensen daarvoor ’s morgen naar hun werk gaan. Wij geloven ook niet dat klanten enkel het beste willen.
De inrichting en de opgave van organisaties is veranderd. Form follows function is vervangen door form follows value. Wij benutten vanuit onze ontwerpachtergrond de denkbeelden en methoden van Design Thinking die een nieuw perspectief werpen op en mogelijkheden bieden voor bijvoorbeeld organisatieontwerp, procesontwerp en strategieontwikkeling.
Dr. Steven de Groot is initiator, ontwikkelaar en hoofd-docent van de door studenten zeer hoog gewaardeeerde 6-daage Masterclass Design Thinking voor Managers, onderdeel van de (door NVAO geacrediteerde) TopOpleiding Master Personal Leadership in Innovation & Change van de Zuyd Hogeschool.
Aandacht voor principes uit de esthetica in werk en organisaties leiden aantoonbaar (volgens tal van studies) tevens tot een betere organisatie: minder ziekteverzuim, meer werkplezier, meer trots en gevoel van eigenaarschap, meer kans op flow-ervaringen en zelfs betere prestaties. Goed door mooi!
Zie hier onze presentatie die we hielden tijdens de Dutch Design Week 2014.

 

Mooiebedrijven

Zie hier filmpje over schoonheid in organisaties.
Wij hebben de overtuiging, gevoed door onze uitgebreide onderzoeken, dat medewerkers liever waarde ervaren in een mooie dag en in mooi werk en dat klanten liever iets moois dan enkel iets goeds willen.

‘Schoonheid is werken op een manier die schoonheid in zich draagt en die gericht is om schoonheid voort te brengen’ (Ted Brandsen, artistiek leider van Het Nationale Ballet

Schone in organisatiesimage001

Reeds langer waren we verwonderd door de vraag of organisaties op een mooie wijze mooie dingen kunnen doen (productieschoonheid x schoonheidsproductie), naar analogie van op een goede wijze goede dingen doen (efficiency x effectiviteit).

We deden baanbrekend wetenschappelijk (promotie)onderzoek onder ruim 25 Nederlandse organisaties (zoals Rabobank, Ormit, UMCG en Finext) en ruim 400 medewerkers. Schoonheid in werk en organisaties wordt beleefd in aspecten als samenwerking, waardencongruentie, interne samenhang der dingen, en identificatie met bijvoorbeeld de organisatiemissie en –doelen en in uitdagend werk. We toetsten ruim 40 van deze organisational aesthetic stimuli (OAS) en ontdekten dat vele van deze stimuli sterk bijdragen aan trots, satisfactie, werkplezier, eigenaarschap, flow-ervaringen en betrokkenheid van medewerkers (affective commitment). Tevens bewezen wij dat mooi bijdraagt aan goed, aan performance. Mooie organisaties zijn ook beter!

image006

Organisaties waarin medewerkers esthetische ervaringen hebben kenmerken zich voorts door spaces of understanding, relatedness and exploration, vertegenwoordigd door de volgende 5 esthetische kwaliteiten: 1) Coherentie (samenhang der dingen), 2) Herkenning (o.a. van waarden en doelen), 3) Samenwerking, 4) Voltooing en 5) Mystery.

 

Onze producten & diensten: advies, onderzoek & implementatie
Het werken aan schoonheid in organisaties vormt voor Combeau.org onderdeel van het stimuleren van sociale innovatie in organisaties (zie werkzaamheden van dr. Steven de Groot voor zijn lectoraat Innovatief Ondernemen van de Zuyd Hogeschool). Combeau.org biedt u een uitgebreid scala aan producten en diensten zoals workshops (zoals de workshop Design Thinking), organisatieonderzoek tot en met een advies over en begeleiding bij het mooier, meer flexibel en slimmer werken en organiseren. Voorbeelden van dienstverlening:

  • Workshops & trainingen Design Thinking in organisaties
  • Begeleiding bij cross-overs & projecten Design Thinking
  • Coaching van Design-driven leadership
  • Verbeteren van kennisabsorbsie en -benutting (kennismanagement)
  • Ontwikkeling en implementatie flexibel en slim werken en organiseren
  • Ontwikkeling van nieuwe organisatievormen
  • Advisering bij organisatieontwerp
  • Reflectie op & advisering bij strategische notities

Daarnaast houden we regelmatig lezingen en geven we gastcolleges aan hogescholen en universiteiten.

Wij zijn Combeau.org
Combeau.org (her)ontwerpt organisaties volgens de kenmerkende filosofie van Dutch Design: eenvoud, duurzaam en transparant. We doen dit met een klein team van ervaren bedrijfskundigen in allianties met organisatiepsychologen, procesontwerpers, business analisten, interieurontwerpers en andere design thinkers.

Dr.Steven de Groot is oprichter van Combeau.org. Hij volgde de ontwerpopleiding aan de Design Academy Eindhoven, studeerde onderwijskunde en bedrijfskunde. Hij deed ruim 15 jaar advieswerk (waaronder in Azië) en werkte als onderzoeker aan twee universiteiten en promoveerde op onderzoek naar de rol van esthetiek in werk en organisatieontwerp aan de Technische Universiteit Eindhoven olv prof. Mathieu Weggeman en prof. Joan van Aken.
Steven is tevens lector Innovatief Ondernemen (Professor of Applied Sciences) aan de Zuyd Hogeschool en doet onderzoek naar nieuwe vormen van organiseren, cross-overs en voorwaarden voor (sociale) innovaties in en tussen organisaties.

Ook een mooiere organisatie worden?
Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek: sdegroot [at] kultifa.nl Combeau.org is een KULTIFA company (www.kultifa.nl) Combeau.org ondersteunt het Nederlandse Genootschap ter bevordering van Schoonheid in organisaties (www.schooheidinorganisaties.nl)